B2C

Wat is contra expertise bevingsschade?

Schade als gevolg van een (lichte) aardbeving. Het lijkt in eerste instantie iets waar we ons hier in Nederland maar weinig zorgen om hoeven te maken. De realiteit leert ons echter iets compleet anders. Neem nu bijvoorbeeld Groningen. Naar verwachting zou ongeveer 80 procent van de bestaande woningen hier (lichte) bevingsschade hebben opgelopen. Vaak is het helemaal niet duidelijk dat dergelijke schade er is. Dit niet in het minst omwille van het feit dat ze zich vaak (in eerste instantie) uit onder de vorm van scheurvorming in de muren. Heeft jouw woning ook dergelijke schade opgelopen? Dan kan het inzetten van contra expertise bevingsschade altijd een goed idee zijn. Zo voorkom je namelijk dat je een te lage vergoeding ontvangt. 

Geen vast protocol of model voor bevingsschade 

In de praktijk kan er worden vastgesteld dat ervoor het vaststellen van bevingsschade geen gebruik wordt gemaakt van een vast model of een vast protocol. Dat is op zich ook geen vereiste, ware het niet dat dit er niet zelden voor zorgt dat je als  verzekeringnemer slechts aanspraak kan maken op een te beperkte vergoeding. Zo zijn er bijvoorbeeld dossiers bekend waarbij de schade in eerste instantie werd geraamd op ongeveer 13.000 euro. Dit terwijl de contra expertise bevingsschade in de praktijk een bedrag aan het licht bracht van ruim 24.000 euro. Toch een zeer belangrijk verschil. 

Het inschakelen van contra expertise bevingsschade is altijd interessant 

Wanneer er volledig wordt afgegaan op de vaststelling van de schade-experts zal je dus in de praktijk veelal tot de conclusie komen dat je slechts aanspraak zal kunnen maken op een (te) beperkte vergoeding. Omwille van die reden kan het warm aanbevolen zijn om de mogelijkheid tot het voeren van een contra expertise bevingsschade te benutten. Niet alleen heb je de als verzekeringnemer doorgaans altijd dit recht, daarnaast zou je er zelfs voor kunnen kiezen om dit reeds bij vaststelling van de schade te doen. Zo gaat er geen onnodige hoeveelheid aan tijd verloren. In ieder geval, heb jij het vermoeden dat de bevingsschade niet op een correcte manier is vastgesteld door de schade-experts en wil je er zeker van zijn dat je de maximale vergoeding voor de schade kan ontvangen? Dan is het beslist van belang om de mogelijkheden tot het voeren van contra expertise te benutten. 

Verzeker jezelf van de best mogelijke vergoeding bij bevingsschade 

Zoals de informatie eerder op deze pagina reeds duidelijk heeft gemaakt mag er niet worden onderschat hoeveel mensen in Nederland geconfronteerd kunnen worden met bevingsschade. In menig aantal regio’s in het land komt deze vorm van schade dan ook merkelijk vaker voor dan je in eerste instantie zou vermoeden. Zoals reeds aangegeven treedt de schade in eerste instantie doorgaans op onder de vorm van scheuren in de muren. Na verloop van tijd kan deze schade echter ernstiger worden waardoor ook de gevolgen ingrijpender worden. Hoe dan ook, wil jij graag kunnen rekenen op de best mogelijke vergoeding bij bevingsschade? Dan is het zeker de moeite waard om contra expertise bevingsschade te overwegen. Op deze manier is de best mogelijke vergoeding in de praktijk immers altijd gegarandeerd.