B2C

Dit moet je weten over de scooter verzekering!

De scooter verzekering is zoals de naam reeds een beetje laat vermoeden een verzekering die speciaal wordt afgesloten door mensen die eigenaar zijn geworden van een scooter. Voor dit voertuig geldt dat ze kan worden toebedeeld aan de groep van de gemotoriseerde voertuigen. Dat betekent dat je als eigenaar of bestuurder minstens houder dient te zijn van een WA-verzekering. Uiteraard zijn er ook nog meer uitgebreide verzekeringen voor scooters op de markt terug te vinden. Wil jij graag alles te weten komen over de scooterverzekeringen? Lees dan vooral snel verder!

Hoe kan je een scooter verzekering afsluiten?

Een scooter verzekering afsluiten kan gebeuren op drie verschillende manieren. Je moet er sowieso rekening mee houden dat een WA-verzekering afsluiten zoals hierboven reeds aangegeven bij wet is verplicht. Het is echter niet zo dat je als verzekeringnemer verplicht bent om hier voldoening mee te nemen. Voor deze verzekering geldt immers dat je enkel en alleen de schade kan laten verzekeren die jij met jouw scooter aanbrengt ten opzichte van derden. Het is best mogelijk dat jij graag ook op een aantal andere dekkingen zal willen kunnen rekenen. Ook deze kunnen uiteraard voorzien worden.

Een scooter verzekering afsluiten kan in de praktijk ook gebeuren door middel van een WA+ beperkt en een WA+ volledige cascoverzekering. In deze beide gevallen zal er in tegenstelling tot bij de gewone WA-verzekering wel degelijk ook een dekking worden voorzien voor bepaalde vormen van eigen schade. Voor de beperkt cascoverzekering kan je rekenen op deze dekkingen:

  1. Een dekking voor brand- of explosie schade;
  2. Een dekking in het geval van diefstal;

Eén dekking blinkt ook bij de WA+ beperkt casco scooter verzekering uit in afwezigheid. Het betreft dan uiteraard de dekking voor zelf veroorzaakte schade aan de eigen scooter. Dit bijvoorbeeld als gevolg van botsen of slippen. Wil jij ook graag dat dergelijke schade door de verzekering wordt vergoed? Dan kan je kiezen voor het afsluiten van de allrisk scooter verzekering.

De allrisk scooter verzekering, een optimale dekking gegarandeerd

Met de WA+ beperkt casco scooter verzekering kan je dus al rekenen op een dekking van bepaalde vormen van schade aan de eigen scooter. Dit gezegd hebbende is het zo dat de allrisk nog een behoorlijk stapje verder gaat. Het is altijd mogelijk dat je zelf schade aanricht aan je eigen scooter doordat je bijvoorbeeld aan het slippen gaat of doordat je bijvoorbeeld in botsing komt met een ander scooter of een ander voertuig. Wil je dat de schade aan je eigen scooter in deze situatie is gedekt? Dan kan de allrisk scooter verzekering daar uiteraard voor zorgen.

De keuze voor dit type verzekering brengt in de praktijk enkele niet onaanzienlijke voordelen met zich mee. Dit gezegd hebbende is er ook een nadeel waar je aandacht aan zal willen besteden. Het is namelijk zo dat de verzekeringspremie van de allrisk vrij hoog is gelegen. Dat kan er in de praktijk voor zorgen dat ze voor het verzekeren van jouw scooter net wat te hoog gegrepen is.

Hoe wordt de premie van deze verzekering bepaald?

Er zijn een niet onaanzienlijk aantal factoren welke een bepaalde invloed uitoefenen op de premie die je moet betalen voor de verzekering voor jouw scooter. In eerste instantie is er natuurlijk het soort scooter waarover je beschikt. Voor elke scooter geldt dat ze over een bepaald vermogen beschikt. Hoe groter dat vermogen is, des te hoger ook de premie van je verzekering zal komen te liggen. Eenmaal de scooter is aangekocht kan je hier natuurlijk weinig meer aan veranderen. Moet je de scooter nog kopen? Dan kan je hier wel de nodige aandacht aan besteden.

Ook de leeftijd van de bestuurder speelt een niet onbelangrijke rol

Bij het toekennen van een verzekering wordt er door de verzekeraar ook altijd gekeken naar de leeftijd van de verzekeringnemer. Dat geldt ook bij het verzekeren van een scooter. Hoe jonger de bestuurder, hoe duurder doorgaans de premie zal komen te liggen. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat men ervan uitgaat dat een jongere bestuurder nog wat roekelozer is. Naarmate de tijd vordert en je ouder wordt zou dit er dan wel voor moeten zorgen dat de premie die je moet betalen een stuk lager kan komen te liggen. In ieder geval, ook met de leeftijd waar je als verzekeringnemer over beschikt wordt dus duidelijk rekening gehouden.

Sta ook stil bij je schadeverleden

Eveneens van belang bij het afsluiten van een scooter verzekering is er rekening mee houden dat je schadeverleden een niet onaanzienlijke impact kan hebben op de premie die je moet betalen. Heb je reeds met een ander voertuig in het verleden één of meerdere keren een ongeval gehad met verwijtbare schade? In dat geval is de kans zeer groot dat dit je op een duurdere premie zal komen te staan. Voorzichtig en veilig rijden is en blijft dus in de praktijk altijd de boodschap!

Hoe kan je besparen op de premie van je scooter verzekering?

Er bestaan in de praktijk verschillende manieren om de premie van je scooter verzekering te drukken. Enkele interessante bespaartips die je kan overwegen zijn de volgende:

  • Vergelijk altijd goed de verschillende scooterverzekeringen die er bestaan;
  • Probeer het eigen risico van de verzekering in je voordeel aan te laten passen;
  • Sluit geen aanvullende dekkingen af wanneer je deze niet echt nodig hebt;

Benut je één of meerdere van deze tips? Dan zal je al snel kunnen concluderen dat je op deze manier een zeer aantrekkelijke besparing kan realiseren op de kostprijs van jouw scooterverzekering.

Laat je scooter verzekering opnemen in een bundel!

Beschik je reeds over een autoverzekering bij dezelfde verzekeraar als waarbij je graag een scooter verzekering zou willen afsluiten? In dat geval is het wellicht mogelijk om deze te combineren in één bundel. Niet alleen kan dit je zomaar een praktisch voordeel opleveren omdat er nog maar één premie dient te worden betaald in plaats van twee, daarnaast kan je op deze manier niet zelden ook rekenen op een interessante korting op je verzekering. Ook dit is dus zeker en vast een interessante bespaartip waar je bij het afsluiten van een scooterverzekering rekening mee kan houden.

Klik hier voor meer informatie over het afsluiten van verzekeringen.